Hur fungerar en e-cigg?

En e-cigg består huvudsakligen av två delar: ett batteri och en förångare.
I förångaren fyller du på vätskan som kallas e-juice eller e-liquid.
Vätskan förångas när man håller inne knappen på batteriet och du kan då ta ett bloss.
Batterier med VV/VW har en funktion för att ställa styrka och mängden ånga som din e-cigg producerar. Vi rekommenderar att du börjar med den lägre inställning som rekommenderas för din förångare och testar dig fram till vad som passar just dig.

Innan första användning!

(För förångare som man fyller underifrån, t.ex. Aspire Vivi Nova-S, ET-S etc.)

 1. Öppna din flaska med e-juice (flaskorna har barnsäker kork, tryck korken nedåt innan du skruvar av den).
 2. Vänd förångaren upp och ner (munstycket vänt nedåt).
 3. Skruva av bottendelen (den del som nu är vänd uppåt).
 4. Fyll förångaren med e-juice mellan ytterhöljet och mittenröret, men inte så mycket att vätskenivån stiger ovanför kanten på mittenröret. Undvik att hälla vätska i mittenröret, det kommer i så fall rinna ut igenom munstycket.
 5. Skruva på bottendelen igen och vänd därefter förångaren på rätt håll (munstycket vänt uppåt).
 6. Låt sedan förångaren stå och ”vila” i minst 10min så den hinner suga åt sig e-juice (detta steg behöver du endast göra första gången du fyller på förångaren och efter du bytt förångarhuvud).

När du i framtiden fyller på e-juice så upprepa steg 1-5 ovan. Du vet att det är dags att fylla på när vätskenivån närmar sig den nedre delen av förångaren.

(För förångare som man fyller ovanifrån, t.ex. Aspire Triton, Cleito etc.)

 1. Öppna din flaska med e-juice (flaskorna har barnsäker kork, tryck korken nedåt innan du skruvar av den).
 2. Skruva/ta av munstycksdelen.
 3. Fyll förångaren med e-juice.
 4. Skruva på munstycksdelen.
 5. Låt sedan förångaren stå och ”vila” i minst 10min så den hinner suga åt sig e-juice (detta steg behöver du endast göra första gången du fyller på förångaren och efter du bytt förångarhuvud).

Du kan nu skruva på förångaren på batteriet och är färdig att börja använda din e-cigg!

När du i framtiden fyller på e-juice så upprepa steg 1-4 ovan. Du vet att det är dags att fylla på när vätskenivån närmar sig den nedre delen av förångaren.

Byte av förångarhuvud

Då och då behöver man byta förångarhuvud då detta är en förbrukningsvara. Du märker när det är dags då din e-cigg börjar producera mindre ånga, smakar mindre/sämre och eventuellt ger en bränd smak. Hur ofta du behöver byta förångarhuvud beror bl.a. på hur mycket du använder din e-cigg. En genomsnittlig användare behöver byta förångarhuvudet ca varannan till var fjärde vecka.

Att byta förångarhuvud är enkelt, följ bara dessa steg:

 1. Skruva av förångaren från batteriet.
 2. Vänd förångaren upp och ner (munstycket vänt nedåt).
 3. Skruva av bottendelen (den del som nu är vänd uppåt).
 4. Skruva av det gamla förångarhuvudet från bottendelen och skruva dit ett nytt (fyll samtidigt på e-juice i förångaren vid behov).
 5. Skruva på bottendelen igen och vänd därefter förångaren på rätt håll (munstycket vänt uppåt).
 6. Låt sedan förångaren stå och ”vila” i minst 10min så det nya förångarhuvudet hinner suga åt sig e-juice.

Du kan nu skruva på förångaren på batteriet och börja använda din e-cigg igen!

Laddning av eGo-batterier (Winder)

När batteriet levereras är det delvis laddat, du kan börja använda det direkt eller först ladda det fullt.
Om du håller inne knappen på batteriet och den blinkar till för att sedan slockna betyder det att batteriet är slut och behöver laddas.
För att ladda batteriet så skruvar du av förångaren, skruva därefter batteriet i eGo-laddaren och anslut laddaren till ett usb-uttag på din dator eller i väggadaptern (om du köpte till en sådan).
Laddaren kommer växla mellan att lysa rött och grönt medan laddning pågår.
När laddaren lyser konstant grönt så är batteriet fulladdat och du kan då koppla bort laddaren och använda batteriet igen.
Laddningstid för batteriet, från helt slut till helt fulladdat, är ca 3-3,5h för ett 650mah och ca 6-7h för ett 1300mah.
Man behöver inte vänta med att ladda batteriet tills det är helt slut eller ladda det helt fullt, men batteriet håller som längst om man gör detta.

Stänga av/sätta på - batteriet

För att helt stänga av batteriet för att förhindra att det aktiveras av misstag (t.ex. i fickan) så trycker du snabbt på knappen 5 gånger, batteriet svarar genom att knappen blinkar till 3 gånger snabbt, knappen lyser därefter inte när du trycker på den förrän du sätter på batteriet igen.
För att sätta på batteriet upprepar du samma procedur, dvs. tryck snabbt 5 gånger på knappen, batteriet svarar genom att knappen blinkar till 3 gånger snabbt, knappen lyser därefter när man trycker på den och batteriet är då klart att användas igen.

Felsökning

Ger din e-cigg ifrån sig ett ”fräsande” ljud när du tar ett bloss?
Detta är fullt normalt och inget du behöver oroa dig över!

Gurglar din e-cigg när du tar ett bloss?
Detta är ovanligt och beror på att det samlats överflödig vätska i kontakten mot batteriet och/eller i förångarhuvudet.

Anledningar till att detta händer kan vara följande:
- För lite vätska i förångaren.
- Man håller för hålen till förångarens luftintag när man tar ett bloss (luftintaget sitter nära skarven mellan batteriet och förångaren).
- Man drar väldigt hårda bloss, sannolikt i kombination med låg voltinställning på batteriet.
- Förångarhuvudet är uttjänt och behöver bytas.

Om detta skulle hända så gör följande:
- Skruva av förångaren från batteriet.
- Torka rent i batteriets kontakt med lite hopskruvat hushållspapper.
- Vänd förångaren upp och ner (munstycket nedåt)
- Sätt en bit hushållspapper mot luftintaget i botten av förångaren (som nu är vänd uppåt)
- Blås i munstycket så den överflödiga vätskan hamnar i hushållspappret. Det är mycket viktigt att du håller förångaren upp och ner medans du gör detta då du annars blåser ut mer och mer vätska från förångaren!
- Skruva tillbaka förångaren på batteriet.