E-cigg med utbytbara batterier använder sig av uppladdningsbara batterier och alla i vårt sortiment är av den absolut säkraste typen INR som eliminerar de allvarliga riskerna vid överhettning, kortslutning eller felhantering. Använd ändå alltid ett batteri som kan ge den strömstyrka/ampere som e-ciggen kräver!

Vi säljer endast marknadens bevisat bästa batterier från de ledande tillverkarna och vi köper in dessa från leverantörer som kan garantera att dem är äkta, vilket vi dessutom gör egna kontroller på!

LG HG2 har betydligt längre livslängd än de flesta andra INR-batterier i klassen och behåller sin k..
Sony VTC4 klarar urladdning med hög strömstyrka och är en klassiker till mods som kräver mycket effe..
Sony VTC5A är tveklöst det bästa och säkraste INR-batteriet på marknaden när det krävs hög effekt. D..
Sony VTC6 har stor kapacitet med ett mindre spänningsfall än de närmast jämförbara batterierna och k..
Samsung 25R är ett av de mest sålda batterierna till mods.Batterier skickas förpackade i ett battery..
Samsung 30Q är ett prisvärt batteri med stor kapacitet.Batterier skickas förpackade i ett battery ca..
IJOY INR26650 är bland marknadens bästa 26650 batterier och passar i t.ex Eleaf iStick Pico Mega. De..
Visar 1 till 7 av 7 (1 Sidor)

INR - Safe Chemistry

INR batterier använder säkra interna kemikalier vilket eliminerar många av de risker som annars finns med batterier. Vid kortslutning eller felhantering av ett INR batteri, t.ex om knappen på e-ciggen av misstag hålls intryckt under lång tid så batteriet överhettas, så blir det inte värre än att det pyser ut kokande/ångande vätska från batteriets pluspol, detta kallas att batteriet ventilerar, eller "venting" på engelska. Vätskan som läcker ut är förvisso skållhet, men ett INR batteri börjar iallafall inte brinna (vilket batterier av typen ICR kan göra, och därför säljer vi inte sådana). Givetvis vill man undvika att batteriet ventilerar, men skulle olyckan ändå vara framme så känns det ju iallafall tryggt att veta att man inte plötsligt har en eldsvåda i fickan eller väskan. Skulle man råka överhetta ett INR batteri till den grad att det ventilerar så är det batteriholken nästa, försök inte ladda det eller använda det igen!


Hur vet jag vilket batteri som är det rätta för min Mod / E-cigg?

För dig som ska använda en reglerad mod, dvs sådana som har ställbar Watt/Volt, så räcker det egentligen att veta följande: Ska du köra max 70W per batteri (t.ex max 140W i en mod som använder 2st batterier) så kan du använda vilket som helst av 18650 batterierna i vårt sortiment, vi rekommenderar LG HG2. Ska du köra med mer än 70W per batteri så är ett batteri med högre max kontinuerlig urladdning att rekommendera, t.ex Sony VTC5A.


För dig som ska använda mekaniska mods, dvs sådana utan säkerhetsfunktioner och som ger ström direkt från batteriet, och för de som vill lära sig mer om hur batterierna fungerar, läs gärna vidare...

De specifikationer batterierna har gällande max. Ampere (A) kontinuerlig urladdning handlar om vad batteriet klarar av att ge från fulladdat till urladdat utan avbrott och utan att bli överhettat. Detta är knappast hur vi normalt använder batterierna i en e-cigg där vi håller inne knappen ett antal sekunder åt gången. Värdena för kontinuerlig urladdning är avsedda för att bibehålla säkerheten om t.ex knappen på e-ciggen av misstag hålls intryckt under mycket lång tid. Vid normal användning i en e-cigg, dvs under de kortare pulser av urladdning när man tar ett bloss, så klarar batterierna egentligen ganska mycket högre urladdning. Alla INR batterier vi säljer skulle egentligen kunna driva vilken reglerad  mod som helst i kortare pulser, men de batterierna med lägre max kontinuerlig urladdning skulle bli hårdare belastade vid hög urladdning och batteriets kapacitet skulle minska snabbare, batterierna skulle med andra ord få kortare livslängd.

Vi rekommenderar att inte överstiga batteriernas kontinuerliga värden för urladdning, främst för att bibehålla säkerheten men också för batteriernas livslängd. De som inte följer dessa rekommendationer gör så helt på egen risk!


Mekanisk Mod

(mer om reglerade Mods längre ner)

Spänning = Volt (V) ... (V = A * Ω)
Strömstyrka = Ampere (A) ... (A = V / Ω)
Motstånd = Ohm (Ω) ... (Ω = V / A)
Effekt = Watt (W) ... (W = V * A)

Att räkna ut exakt vilken ström batterierna kommer belastas med är inte helt lätt pga att spänningen faller vid belastning av batteriet, och spänningen faller dessutom mer och mer desto mer ström batteriet laddas ur med. För att få ut ett ungefärligt värde får man helt enkelt göra en uppskattning av vad urladdningen från batteriet på ett ungefär kommer vara.

Alla batterierna i vårt sortiment klarar att driva coils på ner till 0,2Ω utan problem, men vi gör ett exempel för att visa hur man räknar ut belastningen från batteriet med en mekanisk singel-batteri mod och där vi har en coil med ett motstånd på 0,1Ω och med ett Sony VTC5A batteri.

"I en mekanisk mod belastas batteriet som mest när det är fulladdat"

Vi börjar med att leta upp ett testresultat som visar spänningsfallet för ett VTC5A batteri. Vi utgår från att batteriet är fulladdat och uppskattar att det kommer belastas med ca. 30A, det är då den röda kurvans dipp längst till vänster vi ska kolla på...

...vi ser då att spänningen under belastning hamnar på ca. 3,6V.

V / Ω = A

Med hjälp av Ohm's lag så kan vi räkna ut att belastningen blir 3,6V / 0,1Ω = 36A ...men då stämmer ju inte vår ursprungliga uppskattning om att batteriet skulle belastas med 30A, så vi gör om det igen...

Vid 36A belastning, mittemellan den röda och den gröna dippen, så kan vi utläsa att spänningen hamnar på ca. 3,5V. Belastningen blir då 3,5V / 0,1Ω = 35A... Den första uträkningen blev ju ändå ganska nära eftersom vår ursprungliga uppskattning inte var alldeles tokig.

Nu när vi fått ut både spänning och strömstyrka kan vi lätt med hjälp av Ohm's lag räkna ut att effekten på vår vape hamnar på ca. 3,5V * 35A = 122W med vår 0,1Ω coil och vårt fulladdade VTC5A batteri.

35A är ju över specificerad max kontinuerlig belastning för VTC5A, men precis vad Sony själva anger som OK om inte temperaturen i batteriet stiger till över 80°C, så ska vi köra med så lågt motstånd gäller det att vi håller koll så batteriet inte blir för varmt!


Vi gör ett till exempel, samma coil på 0,1Ω, men denna gången med ett LG HG2 batteri, och så använder vi vad vi lärt oss från den förra beräkningen och uppskattar att belastningen på batteriet kommer hamna på ca 35A...

...vi ser då att spänningen under belastning hamnar på ca. 3,35V.

Med hjälp av Ohm's lag så räknar vi ut att belastningen blir 3,35V / 0,1Ω = 33.5A ...tittar vi igen på kurvorna vad spänningen skulle hamna på för 33,5A så ser vi att vi redan hamnat ganska nära, så vi nöjer oss med noggrannheten där.

Med detta batteriet hade vår vape hamnat på ca. 112W... MEN... LG specificerar HG2 som 20A max kontinuerlig urladdning och 30A max urladdning, så en 0,1Ω coil som ger 33,5A urladdning är för mycket för detta batteriet och vi inser att vi inte bör köra med så lågt motstånd med ett HG2! Eftersom vi vill köra med maximal säkerhet så bör vi hålla oss som lägst mellan 0,15-0,2Ω med ett HG2.

Tänk på att i en mekanisk mod med två seriekopplade batterier så nästan dubbleras spänningen och med  ett givet motstånd så ökar därmed belastningen på varje batteri av funktionen A = V / Ω (spänningen dubbleras inte riktigt pga att belastningen ökar och därmed blir det mer spänningsfall).

Fotnot: om INR batteriers kontinuerliga belastning i mekaniska mods:

Strömmen som ett batteri ger vid ett givet motstånd minskar som en funktion av att spänningen minskar i takt med att batteriet laddas ur (A = V / Ω). Vid tester av batteriets max kontinuerliga urladdning av Ampere, där batteriet får uppnå max 80°C från fulladdat ner till 2,5V under belastning, så används en s.k "Constant Current Electronic Load". Denna apparat ser till så urladdningen av Ampere från batteriet hålls konstant på samma nivå trots att spänningen gradvis minskar (vilket skulle kunna liknas lite vid hur en regulator i en reglerad mod fungerar). I en mekanisk mod skulle detta kunna liknas vid att man gradvis minskade coilens motstånd i takt med att batteriet laddas ur för att hålla samma utdrag av Ampere som när batteriet var fulladdat.
Eftersom motståndet i en coil är konstant, och belastningen av batteriet därav hela tiden minskar i takt med att det laddas ur, så har man ganska hög säkerhetsmarginal när man räknar på de kontinuerliga belastningarna för en mekanisk mod. Dessa säkerhetsmarginaler kommer däremot väl till pass med tanke på att modden isolerar värmen som batteriet alstrar. Använd inte din mod om den skulle bli varm, låt den svalna först!

Vi avråder från följande, men vet man precis vad man håller på med och vill experimentera med riktigt låga motstånd under 0,1-0,2Ω beroende på batterimodell, vilket man i så fall gör helt på egen risk, så får man se till så batteriet inte laddas ut med så mycket Ampere när det är fulladdat så att det tar skada, man får hålla koll så batteriets Volt vid körning aldrig går under 2,5V (tänk på spänningsfallet, kolla med en multimeter!), och det gäller framförallt att man håller koll så batteriet inte blir för varmt!!!


Reglerade Mods

Man kan inte räkna ut batteriets urladdning med hjälp av coilens motstånd i en reglerad mod eftersom dem har en spänningsregulator inbyggd mellan batteriet och coilen som reglerar upp Ampere från batteriet, till mer effekt (Watt) mot coilen.

"Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas"

Effekten som kommer från batteriet måste vara samma som effekten som går ut till coilen, eller snarare så måste effekten som batteriet ger vara högre eftersom regulatorn inte har 100% omvandlingseffektivitet då en del av effekten går förlorad till värme i regulatorn. Man räknar ofta med ca 90% omvandlingseffektivitet i mods, dvs har man sin mod inställd på 100W så kommer regulatorn då kräva 111W från batteriet, men omvandlingseffektivitet skiljer från mod till mod beroende på vilken regulatormodell den använder.

En formel för detta: Input (W) = Output (W) / 0,9

"I en reglerad mod belastas batteriet som mest när det är nästan urladdat"

När batteriet är fulladdat ger det högre Volt och regulatorn behöver dra mindre Ampere från batteriet för att uppnå den inställda Watten. När batteriet är nästan urladdat ger det lägre Volt och regulatorn behöver då dra mer Ampere från batteriet.

Eftersom det finns så många olika mods med olika typer av regulatorer, vanligen med begränsningar av hur mycket max Ampere dem drar från batteriet, i kombination med bristfälliga specifikationer från tillverkarna, så är det svårare att göra ett generellt räkneexempel för reglerade mods.

Fortsättning följer!