Vanliga frågor

Hur fungerar en e-cigarett?

Vätskan i en e-cigarett “förångas” (till skillnad mot en vanlig cigarett som “förbränns”) och innehåller endast smakämnen, vatten, propylenglykol & vegetabiliskt glycerol, samt nikotin (valbart).

En e-cigarett består av en batteridel och en förångare. Förångaren består av en tank där du fyller på vätska s.k. e-juice. Inuti tanken sitter ett förångarhuvud/coil vilken man kan säga är navet i förångaren. Inuti förångarhuvudet finns en snurrad ståltråd (spole) på insidan av det fyllnadsmaterial som suger åt sig vätska från tanken. När man trycker på knappen på batteriet så leds det ström genom spolen, som då blir varm och förångar vätskan som fyllnadsmaterialet sugit åt sig, så man kan ta ett bloss.

Smakar & upplevs en e-cigarett som en vanlig cigarett?

Påfyllningsvätska (vanligen kallat e-juice eller e-liquid) med tobakssmak smakar ganska likt en vanlig cigarett, men i mångas tycke betydligt godare.
Har du inte provat e-cigaretter tidigare så kommer du förmodligen bli förvånad över hur lik känslan är och att det river i halsen precis som med en cigarett, kanske till och med lite för mycket de första blossen, men man vänjer sig snabbt.
Precis som när du började röka och fann ditt favoritmärke så gäller det att hitta den smak/de smaker på e-juicen som passar bäst för just dig. Utbudet av olika smaker är så pass stort att det finns smaker som passar för alla.

Halten av PG/VG spelar in för hur e-juicen smakar och upplevs. En högre halt av PG gör att smaken blir mer framträdande och att ångan känns mer “rivig” likt en vanlig cigarett. Vissa är känsliga för höga PG-halter och vill ha e-juice med högre VG-halt. VG ger en mjukare känsla men gör att smaken blir mindre framträdande, men det kompenseras till viss del oftast av att tillverkaren genom mer smakkoncentrat.

Hur länge varar en e-cigarett?

Batteriet i en e-cigarett har en uppskattad livslängd på ca. 300 laddningar, men som med andra batterier så avtar prestandan efterhand.

Förångarna håller länge om man sköter dem rätt!
Coilen/förångarhuvudet behöver bytas ut med jämna mellanrum, grovt uppskattat varannan till var fjärde vecka, men det beror helt på hur mycket man använder sin e-cigg, vilken e-juice man använder, samt vilka krav man har på smak och ångmängd.

Vätskan, kallad e-juice, vape juice eller e-liquid, är förbrukningsvara och fylls på efterhand som den börjar ta slut i förångaren. Hur ofta man behöver fylla på den är högst individuellt och beror på hur mycket man använder sin e-cigarett, vilken effekt/watt coilen drivs på, samt storleken på tanken. Från några gånger per vecka till några gånger om dagen är vanligt.

Vad menas med “Variabel Volt (VV)” och “Variabel Watt (VW)”?

Variabel Volt innebär, precis som det låter, att batteriet har en funktion för att reglera volt/spänning och därmed vilken styrka/temperatur/mängd vätska som förångas.
Variabel Watt fungerar precis som VV men känner dessutom av motståndet i spolen och reglerar volten automatiskt för att få inställd watt/effekt. (watt = volt²/ohm)

Vad menas med “Bottom-Dual-Coil (BDC)”?

Bottom-Coil innebär att förångarhuvudet sitter i botten av tanken vilket underlättar för veken att suga upp vätska.
Dual-Coil innebär att förångarhuvudet har dubbla uppsättningar vekar och ståltråd och avger därmed mer ånga och fylligare smak.

Vad menas med “Vertical-Coil (VOCC)”?

OC’et i VOCC betecknar att fyllnadsmaterialet är Organic Cotton, dvs ekologiskt bomull. Detta anses ge den bästa smaken.
Vertical-Coil innebär att förångarhuvudet inte har en veke utan istället sitter en längre spole vertikalt längs med insidan av fyllnadsmaterialet.
Detta är en senare variant som blivit mycket vanlig på nyutvecklade modeller. Den får mer kontaktyta än horisontella spolar och eftersom den inte innehåller en veke så blir det bättre luftgenomströmning.

Vad menas med “Subohm”?

Till Subohm räknas förångare med förångarhuvud som har ett motstånd på mindre än 1ohm. Det krävs ett batteri som klarar av subohm då lägre motstånd drar mer ström (ampere) från batteriet.
Varför vill man ha subohm? …det ger mer ånga, en intensivare smak och en varmare vape som mer påminner om vanliga cigaretter.

Vad menas med “Temperature Control (TC)”?

Denna funktion stänger känner av temperaturen på spolen och stänger av batteriet när den inställda temperaturen uppnås, vilket gör att man inte får några “dry-hits” och dessutom undviker att bränna förångarhuvudet så det varar längre.
En annan fördel är att batteriet behöver laddas mer sällan då det bara används precis den effekt som behövs.